Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είμαστε πλέον στην 3η χρονιά λειτουργίας μας και τα προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με την Ζωντανή Τηλετάξη και την Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα μας καλύπτουν τις ανάγκες των υποψηφίων των σχολών Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού όλων των τάξεων του Λυκείου, των Αποφοίτων χάρη στη λειτουργία ειδικών τμημάτων με ευέλικτο ωράριο και φυσικά των υποψηφίων ομογενών από την Κύπρο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Φέτος για πρώτη φορά προσφέρουμε και ειδικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και εστιασμένης υποστήριξης στους μαθητές του Γυμνασίου

Τα προγράμματα σπουδών μας , προσφέρονται σε μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, στα Ελληνικά σχολεία της ομογένειας αλλά και σε όλους τους μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα της Γ' Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εντατικό: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας Εντατικό: Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού.

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα της Β' Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Διετούς Προετοιμασίας: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών που θα πάνε στην Β' Λυκείου, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας Διετούς Προετοιμασίας : Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού που θα πάνε στην Β' Λυκείου

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα Αποφοίτων περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας: Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού.

ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα Ομογενών περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Για τους υποψήφιους ειδικών κατηγοριών 1 και 2 οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών . Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας: Για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 που θα εξεταστούν ΜΟΝΟ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΑ

Στο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά το μάθημα Νέα Ελληνικά Γλώσσα Λογοτεχνία το οποίο ως μάθημα Γενικής Παιδείας είναι κοινό για τους υποψήφιους όλων των κατευθύνσεων. Αποτελείται από το εξής τμήματα: 1.Ειδικό Νέα Ελληνικά Γ' Λυκείου: Απευθύνεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ' Λυκείου ανεξαρτήτως ομάδος προσανατολισμού 2. Ειδικό Νέα Ελληνικά Β' Λυκείου: Είναι διετούς διάρκειας και απευθύνεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Β' Λυκείου ανεξαρτήτως ομάδος προσανατολισμού 3. Ειδικό Νέα Ελληνικά Αποφοίτων: Απευθύνεται στους αποφοίτους όλων των κατευθύνσεων 4. Ειδικό Νέα Ελληνικά Ομογενών-Κυπρίων: Απευθύνεται στους ομογενείς μαθητές των ειδικών ομάδων 3, 4 και 5

ΘΕΡINΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Το πρόγραμμα της θερινής προετοιμασίας απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Α. Θερινό εντατικό Γ" Λυκείου. Απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β' Λυκείου και θα διαγωνιστούν στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2022 στην ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών καθώς και σε όσους μαθητές κρίνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση στην προετοιμασία τους για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ανεξάρτητα της ομάδας προσανατολισμού την οποία έχουν επιλέξει. Β. Θερινό Τμήμα Β' Λυκείου. Απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α' Λυκείου και θέλουν να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Β' Λυκείου στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αρχαία
Ελληνικά

Η εξέταση του μαθήματος της Αρχαἰας Ελληνικής Γραμματείας διακρίνεται σε δύο ενότητες, του Διδαγμένου και του Αδίδακτου κειμένου. Η επιτυχία των υποψηφίων στις εξετάσεις θα κριθεί σε μεγάλο βαθμὀ από την ικανότητα τους στο μέν Διδαγμένο να: * Κατανοούν φιλοσοφικά θέματα και έννοιες που θίγονται στα κείμενα της διδακτέας ύλης. * Αντιπαραβάλλουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ του διδαγμένου και του αδίδακτου παράλληλου κειμένου ως προς την πρόθεση και τις ιδεολογικές θέσεις του συγγραφέα, τις στάσεις και τις αξίες που προβάλλουν. * Να εξασκηθούν σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου ...

Nέα Ελληνικά
Γλώσσα-Λογοτεχνία

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικώς όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού. Αποτελείται από δύο κλάδους: τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, δύο διακριτά γνωστικά αντικείμενα, που θα εξεταστούν στο 3ωρο των εξετάσεων σε δύο διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης. Στη Γλώσσα δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Οι μαθητές καλούν...

Ιστορία
Προσανατολισμού

Το μάθημα της Ιστορίας πέραν της ιστορικής γνώσης που πρέπει να κατοχυρωθεί απαιτεί και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή. Στόχος μας λοιπόν είναι αφενός να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη μέσω του εντατικού προγράμματος μας μέσα σε ένα διάστημα που θα μας παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν πολλαπλές επαναλήψεις και αφετέρου να κατοχυρωθεί η ορθή ανάπτυξη των παραθεμάτων-πηγών. Η διαδικτυακή τάξη επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και καθηγητών εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Ο καθηγητής αξιοποιεί πλήρως τα νέα τεχνολογικά μέσα και η εβδομαδιαία εξέταση σταματά να είναι επίπονη και μο...

Κοινωνιολογία
Προσανατολισμού

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα της Κοινωνιολογίας ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το ζητούμενο είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα γνωστικό αντικείμενο, που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τάξεις και να το αφομοιώσουν δημιουργικά. Θα καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη και θα γίνουν επαναλήψεις με ασκήσεις και τεστ αξιολόγησης προσομοιωμένα στο σύστημα και τις απαιτήσεις των πανελληνίων. Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις Σωστού Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης, Σύντομης Απάντησης, αλλά και Ανάπ...