Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου που ανεξάρτητα από την μέχρι σήμερα προετοιμασία τους επιθυμούν να κάνουν μια εντατική και συντονισμένη τελική προσπάθεια που θα τους φέρει στην είσοδο της σχολής που έχουν στόχο.

Σύντομη Περιγραφή

Το 15ωρο πρόγραμμα χωρίζεται σε 12ωρο εβδομαδιαίο πλάνο κάλυψης της ύλης των μαθημάτων και μια 3ωρη ευέλικτη ενότητα στο τέλος κάθε εβδομάδος για την κάλυψη ή επανάληψη κρίσιμων ενοτήτων της ύλης και τεστ προσομοίωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλυφθούν τα κενά των μαθητών από τις προηγούμενες τάξεις και να ολοκληρωθεί η ύλη των εξετάσεων μέχρι και τον Μάρτιο. Έτσι θα υπάρχει χρόνος για να γίνουν επαναλήψεις για την πληρέστερη εμπέδωση της ύλης.

ΤΜΗΜΑ ΓΛ-ΘΕ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

image
Υπεύθυνος:
ΟλυμπιαΚόντου
  • Έναρξη7 Σεπτεμβριου
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)15
  • - Αρχαία Ελληνικά5
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα3
  • - Ιστορία Κατ.2
  • - Κοινωνιολογία2
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ3
  • Δίδακτρα € 300(/μήνα)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α' Φάση εκπαιδευτικής διαδικασίας Στην Γραμματική θα μελετηθούν διεξοδικά τα μέρη του λόγου, (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα α' συζυγίας) ενώ στο Συντακτικό έμφαση θα δοθεί στους βασικούς όρους της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ποιητικό αίτιο), το απαρέμφατο και τη μετοχή, καθώς και στους δευτερεύοντες όρους (ομοιόπτωτοι, ετερόπτωτοι προσδιορισμοί). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων θα εστιάζεται σε αποσπάσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο την εξοικείωση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Β' Φάση Θα καλυφθούν τα υπόλοιπα μέρη του λόγου, (ρήματα β' συζυγίας και ανώμαλα, παραθετικά επιθέτων) ενώ στο Συντακτικό θα εστιάσουμε στις δευτερεύουσες προτάσεις και τους υποθετικούς λόγους). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων επικεντρώνεται σε αποσπάσματα μέσης και υψηλής δυσκολίας με στόχο την εμπέδωση πιο απαιτητικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Γ' Φάση Κατανομή του εκπαιδευτικού έργου ανάμεσα σε επαναλήψεις και περαιτέρω εργασία στα πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση με θέματα παλαιοτέρων ετών.

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

* Οι μαθητές διδάσκονται: - Τις εισαγωγές και τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του "Πρωταγόρα" και της "Πολιτείας" του Πλάτωνα. - Τις εισαγωγές του Αριστοτέλη και τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες των "Ἠθικών Νικομαχείων" και των "Πολιτικών", καθώς και τα αποσπάσματα των αρχαίων ελληνικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο. - Μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας οι μαθητές συμμετέχουν σε ειδικό διαγώνισμα προσομοίωσης, ώστε να εξοικειωθούν με θέματα επιπέδου πανελληνίων εξετάσεων και παράλληλα να κάνουν μία πρώτη επανάληψη. * Βασικοί διδακτικοί στόχοι για το Διδαγμένο κείμενο είναι: - Να κατανοηθούν τα φιλοσοφικά θέματα που θίγονται στα κείμενα της διδακτέας ύλης. - Να κατανοηθεί το περιεχόμενο εννοιών όπως «ελευθερία», «νόμος», «πολίτης», «δικαιοσύνη», «ηθικές αρετές» και άλλων, προσεγγίζοντάς τες ως αξίες και σημεία αναφοράς της ανθρώπινης δράσης στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα. - Να αντιπαραβάλλουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ του διδαγμένου και του αδίδακτου παράλληλου κειμένου που αναφέρονται στο ίδιο ή παρόμοιο θέμα ως προς την πρόθεση και τις ιδεολογικές θέσεις του συγγραφέα, τις στάσεις και τις αξίες που προβάλλουν. - Να εξασκηθούν σε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου στις εισαγωγές της διδακτέας ύλης. - Να εξασκηθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις. * Οι τρεις διδακτικές ώρες στο διδαγμένο κείμενο επιτρέπουν την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στα τέλη του Μαρτίου, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για επαναλήψεις.

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Το εντατικό τμήμα της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου, θέλουν να προετοιμαστούν για τις ενδοσχολικές ή τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς και δεν έχουν παρακολουθήσει θερινά μαθήματα. Είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες και των τεσσάρων προσανατολισμών. Το ζητούμενο είναι να καλυφθεί εγκαίρως η ύλη των πανελληνίων, να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά των προηγούμενων τάξεων και να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Συγκεκριμένα στη Γλώσσα οι μαθητές θα διδαχτούν: - Βασικά στοιχεία θεωρίας των προηγούμενων τάξεων, όπως είναι η θεωρία για την παράγραφο (δομή, τρόποι ανάπτυξης, συνοχή-συνεκτικότητα κ.α,), για τη συγγραφή περίληψης, τα είδη συλλογισμού κ.α. -Σημαντικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα, που έχουν ζητηθεί σε θέματα πανελληνίων (ενεργητική-παθητική σύνταξη, σημεία στίξης, ευθύς-πλάγιος λόγος, χρήση ρηματικών προσώπων κ. α.). -Θεματικές ενότητες από το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου (Παιδεία-Εκπαίδευση, Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφήμιση-Καταναλωτισμό κ.α.). Για τα θέματα αυτά θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή των μαθητών και θα αναλυθούν σχετικά κείμενα. Επίσης παρέχουμε στους μαθητές διαγράμματα των εννοιών και κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Β2. Λογοτεχνία

Β2. Λογοτεχνία Στη λογοτεχνία οι μαθητές θα διδαχτούν: -Βασικά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης (είδος αφηγητή, εστίασης, αφηγηματικοί τρόποι, χρόνος ιστορίας-αφήγησης κ.α.) -Γνωρίσματα των λογοτεχνικών ρευμάτων (ρομαντισμός, ρεαλισμός, υπερρεαλισμός κ.α.) -Εκφραστικά μέσα (σχήματα λόγου, εικόνες, κ.α.) Θα αναλυθούν λογοτεχνικά κείμενα όλων των ειδών (ποιήματα και πεζά, ελληνικά και μεταφρασμένα), ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, σχετικές με τα πρόσωπα, τον χώρο, το χρόνο και το κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων. Επίσης θα εντοπίζουν στα κεμενα αφηγηματικές τεχνικές και εκφραστικά μέσα και θα είναι σε θεση να γράψουν ένα δικό τους κείμενο αξιολογώντας ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές του αρχικού κειμένου ή και να τις συγκρίνουν με τις σημερινές, Και στη Γλώσσα και στη Λογοτεχνία οι μαθητές γράφουν διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να αφομοιώσουν την ύλη και να εντοπίσουν και να καλύψουν τυχόν αδυναμίες τους.

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης

Το εντατικό τμήμα της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα της Κοινωνιολογίας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν τελειώσει τη Β΄ Λυκείου, έχουν επιλέξει τον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών και δεν έχουν κανει θερινή προετοιμασία. Στο τμήμα αυτό οι μαθητές θα διδαχτούν όλη την εξεταστέα ύλη μέχρι τέλη Μαρτίου, ώστε να γίνουν στη συνέχεια δύο ολοκληρωμένες επαναληψεις σε όλη την ύλη. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβανει εννιά κεφάλαια από το σχολικό εγχειριδιο "Κοινωνολογία Γ΄ Λυκείου": 1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2ο Κεφαλαιο: Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία 3ο Κεφάλαιο: Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος 4ο Κεφάλαιο: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια 5ο κεφάλαιο: Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 6ο Κεφάλαιο: Εργασία - Ανεργία και Κοινωνικές Ανισοτητες 7ο Κεφάλαιο: Μορφές και Κοινωνικές Βάσεις της εξουσίας 9ο Κεφάλαιο: Αποκλίνουσα Συμπεριφορά: Παραβατικότητα και Εγκληματικότητα 10ο Κεφάλαιο: Ετερότητα, Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές Σχέσεις