Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, Κύπρος: +357 99175143, info@classikon.eu

ΤΜΗΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το εντατικό θερινό τμήμα και επιθυμούν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του 2021.

Σύντομη Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ Γ-Θ1
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

image
Υπεύθυνος:
Ελένη Τσιούγκου
 • Έναρξη-Λήξη9/2/2019-6/14/2020
 • Διάρκεια39 ΕΒΔ
 • ΕγγραφέςΑπό 20/8/2019 έως 15/9/2019
 • Ωρες Διδ. (Εβδ)12
 • - Αρχαία Ελλ.- Αδίδακτο2
 • - Αρχαία Ελλ.- Διδαγμένο2
 • - Νέα Ελλ.- Γλώσσα2
 • - Νέα Ελλ.- Λογοτεχνία1
 • - Ιστορία Κατ.2
 • - Κοινωνιολογία2
 • - Εβδομαδιαίο Τέστ1
 • Δίδακτρα € 250(/μήνα)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α' Φάση εκπαιδευτικής διαδικασίας Στην Γραμματική θα μελετηθούν διεξοδικά τα μέρη του λόγου, (ουσιαστικά , επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα α' συζυγίας) ενώ στο Συντακτικό έμφαση θα δοθεί στους βασικούς όρους της πρότασης (απαρέμφατο, μετοχή) καθώς και στους δευτερεύοντες όρους (ομοιόπτωτοι, ετερόπτωτοι προσδιορισμοί). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων θα εστιάζεται σε αποσπάσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο την εξοικείωση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Β' Φάση Θα καλυφθούν τα υπόλοιπα μέρη του λόγου, (ρήματα β' συζυγίας και ανώμαλα, παραθετικά επιθέτων) ενώ στο Συντακτικό θα εστιάσουμε στις δευτερεύουσες προτάσεις και τους υποθετικούς λόγους). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων επικεντρώνεται σε αποσπάσματα μέσης και υψηλής δυσκολίας με στόχο την εμπέδωση πιο απαιτητικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Γ' Φάση Κατανομή του εκπαιδευτικού έργου ανάμεσα σε επαναλήψεις και περαιτέρω εργασία στα πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση με θέματα παλαιοτέρων ετών

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

- Οι μαθητές διδάσκονται τις δύο διδακτικές ενότητες της "Πολιτείας", τις εισαγωγές του Αριστοτέλη και τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες των "Ἠθικών Νικομαχείων" και των "Πολιτικών", καθώς και τα αποσπάσματα των αρχαίων ελληνικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο. - Μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας οι μαθητές συμμετέχουν σε ειδικό διαγώνισμα προσομοίωσης, ώστε να εξοικειωθούν με θέματα επιπέδου πανελληνίων εξετάσεων και παράλληλα να κάνουν μία πρώτη επανάληψη. * Βασικοί διδακτικοί στόχοι για το Διδαγμένο κείμενο είναι: - Να κατανοηθούν τα φιλοσοφικά θέματα που θίγονται στα κείμενα της διδακτέας ύλης. - Να κατανοηθεί το περιεχόμενο εννοιών όπως «ελευθερία», «νόμος», «πολίτης», «δικαιοσύνη», «ηθικές αρετές» και άλλων, προσεγγίζοντάς τες ως αξίες και σημεία αναφοράς της ανθρώπινης δράσης στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα. - Να αντιπαραβάλλουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ του διδαγμένου και του αδίδακτου παράλληλου κειμένου που αναφέρονται στο ίδιο ή παρόμοιο θέμα ως προς την πρόθεση και τις ιδεολογικές θέσεις του συγγραφέα, τις στάσεις και τις αξίες που προβάλλουν. - Να εξασκηθούν σε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου στις εισαγωγές της διδακτέας ύλης. - Να εξασκηθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις.

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Το κανονικό τμήμα της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου, έχουν παρακολουθήσει θερινά μαθήματα και θέλουν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τις ενδοσχολικές ή τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς και. Είναι μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες και των τεσσάρων προσανατολισμών. Το ζητούμενο είναι να καλυφθεί εγκαίρως η ύλη των πανελληνίων, να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά των προηγούμενων τάξεων και να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα των Νέων Ελληνικών αποτελείται από δύο κλάδους: τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, στα οποία θα εξεταστούν στο 3ωρο των εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα και τα τεστ αξιολόγησης του ClassikON αποτελούν προσομοίωση των θεμάτων των τελικών εξετάσεων, ώστε ο μαθητής πλήρως προετοιμασμένος στο γνωστικό αντικείμενο και εξοικειωμένος με τη διαδικασία της εξέτασης, να πετύχει την πρόσβαση στη σχολή που επιθυμεί. Γλώσσα Στη Γλώσσα οι μαθητές θα διδαχτούν; - Βασικά στοιχεία θεωρίας της Γ΄ Λυκείου, όπως αυτά αναφέρονται και στο σχολικό βιβλίο (Μορφές, Τρόποι και Μέσα Πειθούς, Χαρακτηριστικά Δοκιμίου, Άρθρου, επιφυλλίδας κ.α.) -Σημαντικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα, που έχουν ζητηθεί σε θέματα πανελληνίων (ενεργητική-παθητική σύνταξη, σημεία στίξης, ευθύς-πλάγιος λόγος, χρήση ρηματικών προσώπων κ. α.). -Θεματικές ενότητες από το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου (Νόμοι-Θανατική Ποινή, Πολιτικός Λόγος-Δημοκρατία, Επιστήμη- Τεχνολογία, κ.α.). Για τα θέματα αυτά θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή των μαθητών και θα αναλυθούν σχετικά κείμενα. Επίσης παρέχουμε στους μαθητές διαγράμματα των εννοιών και κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Β2. Λογοτεχνία

Λογοτεχνία Στη Λογοτεχνία οι μαθητές θα διδαχτούν: -Κείμενα όλων των ειδών: ποιήματα, διήγηματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων, ελληνικά ή μεταφρασμένα, σύγχρονα και παλαιότερα, τα οποία επιλέγει ο εκπαιδευτικός είτε από τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια λογοτεχνίας του Λυκείου, είτε από άλλες πηγές, έντυπες ή και ηλεκτρονικές. - Στα κείμενα αυτά θα εντοπίσουν στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας (αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι, λογοτεχνικά ρεύματα), που έχουν διδαχτεί στα θερινά μαθήματα.

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης

Το κανονικό τμήμα της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα της Κοινωνιολογίας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν τελειώσει τη Β΄ Λυκείου, έχουν επιλέξει τον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών και έχουν κανει θερινή προετοιμασία. Στο τμήμα αυτό οι μαθητές θα συνεχίσουν την προετοιμασία για τις πανελλαδικές καλύπτοντας την υπόλοιπη ύλη από το σχολικό βιβλίο "Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου", δηλαδή τα κεφάλαια: 4ο Κεφάλαιο: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια 5ο κεφάλαιο: Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 6ο Κεφάλαιο: Εργασία - Ανεργία και Κοινωνικές Ανισοτητες 7ο Κεφάλαιο: Μορφές και Κοινωνικές Βάσεις της εξουσίας 9ο Κεφάλαιο: Αποκλίνουσα Συμπεριφορά: Παραβατικότητα και Εγκληματικότητα 10ο Κεφάλαιο: Ετερότητα, Διαπολιτισμικές και Διακοινωνιακές Σχέσεις