Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου ανεξαρτήτως προσανατολισμού οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν μια εντατική και συντονισμένη τελική προσπάθεια στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Σύντομη Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ ΓΛ-ΓΓ
ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

image
Υπεύθυνος:
ΟλυμπιαΚόντου
  • Έναρξη14 Σεπτεμβρίου
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)6
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα3
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ3
  • Δίδακτρα € 90(/μήνα)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Β1. Γλώσσα-Εκθεση Το τμήμα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου, θέλουν να προετοιμαστούν για τις ενδοσχολικές ή τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς. Είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες και των τεσσάρων προσανατολισμών. Το ζητούμενο είναι να καλυφθεί εγκαίρως η ύλη των πανελληνίων, να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά των προηγούμενων τάξεων και να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Γλώσσα Συγκεκριμένα στη Γλώσσα οι μαθητές θα διδαχτούν: - Βασικά στοιχεία θεωρίας των προηγούμενων τάξεων, όπως είναι η θεωρία για την παράγραφο (δομή, τρόποι ανάπτυξης, συνοχή-συνεκτικότητα κ.α,), για τη συγγραφή περίληψης, τα είδη συλλογισμού κ.α. -Σημαντικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα, που έχουν ζητηθεί σε θέματα πανελληνίων (ενεργητική-παθητική σύνταξη, σημεία στίξης, ευθύς-πλάγιος λόγος, χρήση ρηματικών προσώπων κ. α.). -Θεματικές ενότητες από το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου (Παιδεία-Εκπαίδευση, Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφήμιση-Καταναλωτισμό κ.α.). Για τα θέματα αυτά θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή των μαθητών και θα αναλυθούν σχετικά κείμενα. Επίσης παρέχουμε στους μαθητές διαγράμματα των εννοιών και κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Β2. Λογοτεχνία

Λογοτεχνία Στη λογοτεχνία οι μαθητές θα διδαχτούν: -Βασικά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης (είδος αφηγητή, εστίασης, αφηγηματικοί τρόποι, χρόνος ιστορίας-αφήγησης κ.α.) -Γνωρίσματα των λογοτεχνικών ρευμάτων (ρομαντισμός, ρεαλισμός, υπερρεαλισμός κ.α.) -Εκφραστικά μέσα (σχήματα λόγου, εικόνες, κ.α.) Θα αναλυθούν λογοτεχνικά κείμενα όλων των ειδών (ποιήματα και πεζά, ελληνικά και μεταφρασμένα), ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, σχετικές με τα πρόσωπα, τον χώρο, το χρόνο και το κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων. Επίσης θα εντοπίζουν στα κεμενα αφηγηματικές τεχνικές και εκφραστικά μέσα και θα είναι σε θεση να γράψουν ένα δικό τους κείμενο αξιολογώντας ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές του αρχικού κειμένου ή και να τις συγκρίνουν με τις σημερινές, Και στη Γλώσσα και στη Λογοτεχνία οι μαθητές γράφουν διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να αφομοιώσουν την ύλη και να εντοπίσουν και να καλύψουν τυχόν αδυναμίες τους.

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης