Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται στους μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α' ή στην Β' τάξη του Γυμνασίου.

Σύντομη Περιγραφή

Οι απαιτήσεις του Γυμνασίου σήμερα είναι πολύ πιο μεγάλες από άλλοτε. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό αρκετά από τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Γυμνάσιου να εμφανίσουν δυσκολίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα συνήθως από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή εκπαίδευση των μαθητών στα Αρχαία Ελληνικά και στην Νεοελληνική Γλώσσα για να τα βοηθήσουμε την ταχύτερη προσαρμογή τους. Στο μάθημα Νέα Ελληνικά -Γλώσσα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην παραγωγή γραπτού λόγου (άρτια δομημένη παράγραφος) και στη συγγραφή περίληψης κειμένου Στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά οι μαθητές θα αφομοιώσουν τις γραμματικοσυντακτικές δομές της γλώσσας που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Γραμματική (μέρη του λόγου, κλίσεις ουσιαστικών, ενεργητική και μέση φωνή βαρύτονων ρημάτων) και στο Συντακτικό (βασικοί όροι της πρότασης, συντακτικός ρόλος απαρεμφάτου) Στο μάθημα Νέα Ελληνικά Λογοτεχνία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση κειμένου, στην αντιμετώπισή του ως έργου τέχνης (εκφραστικά μέσα), στα πολιτιστικά στοιχεία στο χαρακτηρισμό προσώπων και στις τεχνικές αφήγησης

ΤΜΗΜΑ ΑΒ-ΓΧ
Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

image
Υπεύθυνος:
ΙωάνναΠασβάγκα
  • Έναρξη1η Οκτωβρίου
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)5,5
  • - Αρχαία Ελληνικά2
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα2
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ1,5
  • Δίδακτρα € 110()

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Β2. Λογοτεχνία

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης