Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που θα πάνε στην Α' Λυκείου και θέλουν να προετοιμαστούν μεθοδικά είτε για την εισαγωγή τους σε σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών είτε για την εξασφάλιση υψηλής βαθμολογίας στα θεωρητικά μαθήματα της τάξης.

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στην Α΄ Λυκείου διδάσκονται ιστοριογραφικά κείμενα που προέρχονται από τους συγγραφείς Ξενοφώντα και Θουκυδίδη. Είναι κείμενα κατά βάση αφηγηματικά και υφολογικά, λεξιλογικά και συντακτικά πρόσφορα για το επίπεδο των μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου. Ειδικότερα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα φαινόμενα της Γραμματικής και του Συντακτικού, χωρίς επέκταση σε λεπτομέρειες, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική γνώση της γλώσσας στη Β΄ και Γ΄ τάξη. Η γλωσσική κατάρτιση των μαθητών/τριών ολοκληρώνεται με τη μελέτη σε βάθος συνθετότερων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες διδάσκονται γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, που είτε δεν έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο, είτε χρειάζονται εμπέδωση και εμβάθυνση στο Λύκειο. Πέρα όμως από την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών η ομάδα του Classikon.eu σας προσφέρει και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο για τη μελέτη κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΤΜΗΜΑ
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

image
Υπεύθυνος:
ΙωάνναΠασβάγκα
  • Έναρξη14 Σεπτεμβρίου
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)6,5 ώρες/εβδ
  • - Αρχαία Ελληνικά3
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα2
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ1,5
  • Δίδακτρα € 130(/μήνα)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Β2. Λογοτεχνία

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης