Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Γ' Γυμνασίου και θέλουν να μεταβούν ομαλά στην Α' Λυκείου και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις.

Σύντομη Περιγραφή

Για τα Αρχαία Ελληνικά στην αρχή της χρονιάς γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση μέσω δοκιμασίας-τεστ που επιτρέπει τον προσδιορισμό των προϋπαρχουσών γνώσεων, αλλά και των ελλείψεων – κενών, ώστε οι διδάσκοντες να προσαρμόσουν κατάλληλα τη διδασκαλία. Αξιοποιούνται τα παράλληλα κείμενα προκειμένου οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν βαθύτερα το περιεχόμενο του κειμένου αναφοράς, το αξιακό σύστημα που αυτό προβάλλει, καθώς και το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με την αρχαία γλώσσα μέσα από τα αρχαία κείμενα και με τρόπο διερευνητικό μαθαίνουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. Σε κάθε ενότητα η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών ή ετυμολογικών και λεξιλογικών φαινομένων να συνδέεται με αναφορές και παραδείγματα. Όσον αφορά στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία οι μαθητές μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους μέσω σχεδιαγράμματος πριν από τη συγγραφή της έκθεσης, τα κείμενά τους αποκτούν πληρότητα, ενότητα και οι θέσεις τους είναι τεκμηριωμένες. Η συνοχή και η συνεκτικότητα γίνονται βασικά στοιχεία του κειμένου καθώς και η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος μαζί με το κατάλληλο ύφος απογειώνουν τις εκθέσεις των μαθητών και συνάμα βελτιώνεται και ο προφορικός τους λόγος. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές ώστε να είναι συνεπείς στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τους ενισχύει με βοηθητικές και επαναληπτικές ασκήσεις ώστε να εμπεδώνουν την ήδη υπάρχουσα γνώση.

ΤΜΗΜΑ ΓΓ-ΓΧ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

image
Υπεύθυνος:
ΙωάνναΠασβάγκα
  • Έναρξη1 Οκτωβρίου 2020
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)6,5
  • - Αρχαία Ελληνικά2
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα2
  • - Ιστορία Κατ.1
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ1,5
  • Δίδακτρα € 130()

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Β2. Λογοτεχνία

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης