Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Θερινό Τμήμα Β' Λυκείου απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που θα πάνε στην Β' Λυκείου και επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα Αρχαία Ελληνικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα θα καλύψει περίοδο 5 εβδομάδων με 4 ώρες την εβδομάδα. Α.- 2 ώρες μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία. Για τους μαθητές που επιθυμούν ενίσχυση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας προσφέρεται ένα εξειδικευμένο και ευέλικτο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με έμφαση στην εμπέδωση βασικών γνώσεων και δυνατοτήτων ώστε : - να καλύψουν ενδεχόμενα κενά που έχουν από τις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου, - μέσα από δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου που απαιτούν χρόνο και τριβή με τη γλώσσα, να αναβαθμίσει ο μαθητής τις γλωσσικές και λεξιλογικές του ικανότητες στο επίπεδο των πανελληνίων. Β.- 2 ώρες έμφαση στη διδασκαλία και επεξεργασία του αδίδακτου κειμένου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας παράλληλα με γραμματική και συντακτικό ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑ-2
ΘΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

image
Υπεύθυνος:
ΟλυμπιαΚόντου
  • Έναρξη22/06/2021
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)4
  • - Αρχαία Ελληνικά2
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα1
  • - Ιστορία Κατ.-
  • - Κοινωνιολογία-
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ-
  • Δίδακτρα € 120(Συνολικά)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α' Φάση εκπαιδευτικής διαδικασίας Στη Γραμματική θα μελετηθούν διεξοδικά τα μέρη του λόγου, (ουσιαστικά , επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα α' συζυγίας ) ενώ στο Συντακτικό έμφαση θα δοθεί στους βασικούς όρους της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ποιητικό αίτιο, απαρέμφατο, μετοχή) καθώς και σε δευτερεύοντες όρους (ομοιόπτωτοι, ετερόπτωτοι προσδιορισμοί). Η επιλογή αδιδακτων κειμένων θα εστιάζεται σε αποσπάσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο την εξοικείωση με τα ποικίλα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Β' Φάση Θα μελετηθούν τα υπόλοιπα μέρη του λόγου (ρήματα β' συζυγίας και ανώμαλα, παραθετικά επιθέτων) ενώ στο Συντακτικό θα εστιάσουμε στους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, στις δευτερεύουσες προτάσεις και τους υποθετικούς λόγους). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων θα επικεντρώνεται σε μέσης και υψηλής δυσκολίας αποσπάσματα με στόχο την εμπέδωση πιο απαιτητικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Γ' Φάση Κατανομή του εκπαιδευτικού έργου ανάμεσα σε επαναλήψεις και περαιτέρω εργασία στα πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση με θέματα πανελληνίων εξετάσεων παλαιοτέρων ετών τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και στρατηγικής επίλυσης των ασκήσεων.

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

α) Το διδαγμένο κείμενο που θα δοθεί στους μαθητές αποτελεί επιλογή από τις ενότητες του δικανικού λόγου του Λυσία «Ὑπέρ Μαντιθέου» που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε μία ερώτηση κατανόησης κειμένου κλειστού ή ανοιχτού, να απαντήσει σε ερμηνευτικές ερωτήσεις που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, στο ήθος των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά ή αισθητικά θέματα από το απόσπασμα που θα του δοθεί. Δίνεται επίσης παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική, διδαγμένο ή αδίδακτο, με μία ερμηνευτική ερώτηση, που ζητά να συγκρίνει ο μαθητής το παράλληλο κείμενο με το πρωτότυπο. Τέλος δίνεται μια ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του αποσπάσματος, στον συγγραφέα ή το έργο του και μία λεξιλογική άσκηση. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. Συνολικά το διδαγμένο κείμενο βαθμολογείται με 60 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας, δηλαδή με 12 από τις 20 μονάδες του γραπτού στην κλίμακα του 20. Βασικοί διδακτικοί στόχοι για το διδαγμένο κείμενο είναι οι μαθητές: - Να διατυπώνουν τα επιχειρήματα και να αναπτύσσουν τους συλλογισμούς του ρήτορα καθώς και να τους αξιολογούν. - Να εντοπίζουν τα σημεία που γίνεται αναφορά στο ήθος του κατηγορουμένου, των κατηγόρων και των ακροατών – δικαστών. - Να ηθογραφούν τον κατηγορούμενο, τους κατηγόρους και τους ακροατές – δικαστές.

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Το τμήμα της Β΄ Λυκείου απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ Λυκείου και εισάγονται στη Β΄. Τα Νέα Ελληνικά, που αποτελούνται από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο την επόμενη χρονιά θα εξεταστούν πανελλαδικά οι μαθητές όλων των προσανατολισμών. Στη Β΄ Λυκείου τίθενται οι βάσεις, οι μαθητές εξασκούνται σε διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και προετοιμάζονται έτσι και για τις ενδοσχολικές, αλλά και μακροπρόθεσμα για τις πανελλήνιες της επόμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα: Στη Γλώσσα οι μαθητές θα διδαχτούν: - τους θεματικούς άξονες του σχολικού βιβλίου (δημοσιογραφία, Τύπος, ΜΜΕ, Εργασία, Ρατσισμός κ.α.) - τα κειμενικά είδη (άρθρο, ομιλία, επιστολή, βιογραφικά είδη) και τα χαρακτηριστικά τους - στοιχεία οργάνωσης και δομής του κειμένου, - μορφοσυντακτικά φαινόμενα (λειτουργία των σημείων στίξης, μεταφορική χρήση της γλώσσας, ενεργητική και παθητική σύνταξη κ.α.) Το ClassikON παρέχει στους μαθητές διαγράμματα όλων των θεμάτων που είναι στην ύλη, πλούσιο υλικό που εξηγεί τη θεωρία για τα κειμενικά είδη, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα κ.α. καθώς και αντίστοιχες ασκήσεις εμπέδωσης. Για την αφομοίωση των φαινομένων αυτών αξιοποιούνται οι δυνατότητες του διαδικτύου: ιστοσελίδες εφημερίδων και περιοδικών, έγκριτοι δικτυακοί τόποι μουσείων και εκπαιδευτικών οργανισμών, οπτικό υλικό (ταινίες, βίντεο, ντοκιμανταίρ), κουίζ και παιχνίδια γνώσεων online.

Β2. Λογοτεχνία

Στη Λογοτεχνία θα διδαχτούν: -Κείμενα όλων των ειδών: ποιήματα, διήγηματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων, ελληνικά ή μεταφρασμένα, σύγχρονα και παλαιότερα, τα οποία επιλέγει ο εκπαιδευτικός είτε από τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια λογοτεχνίας του Λυκείου, είτε από άλλες πηγές, έντυπες ή και ηλεκτρονικές. - Παράλληλα οι μαθητές θα διδαχτούν στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας: αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικούς τρόπους, τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα στα οποία εντάσσονται τα κείμενα και τα γνωρίσματά τους. - Τα θέματα που αναδεικνύουν τα κείμενα σχετίζονται με τα θέματα στο μάθημα της γλώσσας, όπως είναι τα θέματα ταυτοτήτων (κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές), το κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, παρέες, σχολείο) κλπ.

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης

Το μάθημα της Κοινωνιολογίας ανήκει στα μαθήματα κατεύθυνσης του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου και εξετάζεται πανελλαδικά. Είναι καλό οι μαθητές να ξεκινήσουν την προετοιμάσια από τη Β΄ Λυκείου ώστε να έρθουν σε επαφή με ένα μάθημα που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τάξεις και αποτελεί καινούργιο γνωστικό αντικείμενο. Οι μαθητές θα μυηθούν στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας, θα διδαχτούν ένα σημαντικό μέρος της ύλης (τα τρία από τα εννιά κεφάλαια) και θα το αφομοιώσουν με τεστ και διαγωνίσματα.