Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ENTATIKO

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις αλλά επιθυμούν να επαναλάβουν την εξεταστική διαδικασία για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Σύντομη Περιγραφή

Στο τμήμα αποφοίτων επαναλαμβάνεται η εξεταστέα ύλη με έμφαση στις αδυναμίες των υποψηφίων. Ο στόχος είναι να καλυφθούν κενά του προηγούμενο έτους, να αποσαφηνιστούν οι έννοιες και οι λεπτομέρειες των μαθημάτων ώστε οι υποψήφιοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να διαγωνιστούν ξανά με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τα μαθήματα θα γίνονται τις πρωινές ώρες 9:00π.μ.–13:00μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

ΤΜΗΜΑ ΑΠ-ΘΧ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ENTATIKO

image
Υπεύθυνος:
ΟλυμπιαΚόντου
  • Έναρξη1 Οκτωβρίου 2020
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)15
  • - Αρχαία Ελληνικά5
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα3
  • - Ιστορία Κατ.2
  • - Κοινωνιολογία2
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ3
  • Δίδακτρα € 300(/μήνα)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

Α' Φάση εκπαιδευτικής διαδικασίας Στην Γραμματική θα μελετηθούν διεξοδικά τα μέρη του λόγου, (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα α' συζυγίας) ενώ στο Συντακτικό έμφαση θα δοθεί στους βασικούς όρους της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ποιητικό αίτιο), το απαρέμφατο και τη μετοχή, καθώς και στους δευτερεύοντες όρους (ομοιόπτωτοι, ετερόπτωτοι προσδιορισμοί). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων θα εστιάζεται σε αποσπάσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο την εξοικείωση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Β' Φάση Θα καλυφθούν τα υπόλοιπα μέρη του λόγου, (ρήματα β' συζυγίας και ανώμαλα, παραθετικά επιθέτων) ενώ στο Συντακτικό θα εστιάσουμε στις δευτερεύουσες προτάσεις και τους υποθετικούς λόγους). Η επιλογή αδίδακτων κειμένων επικεντρώνεται σε αποσπάσματα μέσης και υψηλής δυσκολίας με στόχο την εμπέδωση πιο απαιτητικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Γ' Φάση Κατανομή του εκπαιδευτικού έργου ανάμεσα σε επαναλήψεις και περαιτέρω εργασία στα πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση με θέματα παλαιοτέρων ετών.

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

* Οι υποψήφιοι διδάσκονται: - Τις εισαγωγές και τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του "Πρωταγόρα" και της "Πολιτείας" του Πλάτωνα. - Τις εισαγωγές του Αριστοτέλη και τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες των "Ἠθικών Νικομαχείων" και των "Πολιτικών", καθώς και τα αποσπάσματα των αρχαίων ελληνικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο. - Μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ειδικό διαγώνισμα προσομοίωσης, ώστε να εξοικειωθούν με θέματα επιπέδου πανελληνίων εξετάσεων και παράλληλα να κάνουν μία πρώτη επανάληψη. * Βασικοί διδακτικοί στόχοι για το Διδαγμένο κείμενο είναι: - Να κατανοηθούν τα φιλοσοφικά θέματα που θίγονται στα κείμενα της διδακτέας ύλης. - Να κατανοηθεί το περιεχόμενο εννοιών όπως «ελευθερία», «νόμος», «πολίτης», «δικαιοσύνη», «ηθικές αρετές» και άλλων, προσεγγίζοντάς τες ως αξίες και σημεία αναφοράς της ανθρώπινης δράσης στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα. - Να αντιπαραβάλλουν οι υποψήφιοι πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ του διδαγμένου και του αδίδακτου παράλληλου κειμένου που αναφέρονται στο ίδιο ή παρόμοιο θέμα ως προς την πρόθεση και τις ιδεολογικές θέσεις του συγγραφέα, τις στάσεις και τις αξίες που προβάλλουν. - Να εξασκηθούν σε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου στις εισαγωγές της διδακτέας ύλης. - Να εξασκηθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις. * Ειδικότερα στα τμήματα των αποφοίτων επιδιώκεται: - Η διαπλάτυνση και εμβάθυνση της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στις ενότητες που προστέθηκαν στην ύλη. - Η αξιοποίηση του χρόνου των υποψηφίων, οι οποίοι, καθώς είναι απαλλαγμένοι από τις σχολικές υποχρεώσεις, διαθέτουν περισσότερο χρόνο προκειμένου να συμπληρώσουν τις γνώσεις και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Β2. Λογοτεχνία

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης