Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ποιούς απευθύνεται

Το θερινό εντατικό τμήμα απευθύνεται στους μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου, θέλουν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς και έχουν επιλέξει τον προσανατολισμό των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σύντομη Περιγραφή

Στα εντατικά καλοκαιρινά τμήματα οι μαθητές μας διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές με σωστό πρόγραμμα μελέτης τα βασικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών. Παράλληλα εμβαθύνουν στις γνώσεις της Α’ και Β’ Λυκείου που είναι απαραίτητες για την Γ’ Λυκείου και καλύπτουν αδυναμίες και ελλείψεις. Έτσι χτίζουν στέρεες βάσεις όχι μόνο για να διακριθούν στην Γ’ Λυκείου, αλλά και για να αριστεύσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με το εντατικό αυτό πρόγραμμα μένει στον μαθητή και αρκετός χρόνος (περισσότερο από ένας μήνας) ελεύθερος για να ξεκουραστεί και βέβαια, για να κάνει επανάληψη της ύλης που διδάχθηκε στο καλοκαιρινό τμήμα, ώστε να αρχίσει την καινούργια σχολική χρονιά έχοντας την κατάλληλη υποδομή και το αναγκαίο προβάδισμα. Τα θερινά τμήματα γράφουν διαγωνίσματα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και μετά από σύντομη επανάληψη συνεχίζουν το πρόγραμμά τους.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑ-1
ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

image
Υπεύθυνος:
ΟλυμπιαΚόντου
  • Έναρξη22/06/2021
  • Ωρες Διδ. (Εβδ)12
  • - Αρχαία Ελληνικά2
  • - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα1
  • - Ιστορία Κατ.2
  • - Λατινικά2
  • - Εβδ. Επανάληψη-Τέστ2
  • Δίδακτρα € 280(Συνολικά)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Α1. Αδίδακτο Κείμενο

ΣΤΟΧΟΙ - ΟΦΕΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - Καλύπτονται κενά στη γραμματική και το συντακτικό που ενδεχομένως υπάρχουν από προηγούμενα έτη. - Στο συντακτικό θα μελετηθούν διεξοδικά οι βασικοί όροι της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ποιητικό αίτιο). - Οι υποψήφιοι θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που πρέπει να εργάζονται στο αδίδακτο κείμενο με την εξάσκηση σε αδίδακτα κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έτσι θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου. - Εμπέδωση των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων με επαρκείς ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. - Η θερινή προετοιμασία ολοκληρώνεται με ένα διαγώνισμα προσομοίωσης, ώστε να αρχίσει ο υποψήφιος να εξοικειώνεται με το επίπεδο και τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων.

Α2. Διδαγμένο Κείμενο

- Οι μαθητές διδάσκονται την εισαγωγή και τις τρεις ενότητες του διδαγμένου κειμένου από τον διάλογο «Πρωταγόρας» του Πλάτωνα, καθώς και την εισαγωγή και την πρώτη ενότητα της "Πολιτείας"του Πλάτωνα. Τα οφέλη της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο διδαγμένο κείμενο είναι πολλά: - Θα αξιοποιηθεί ο ωφέλιμος χρόνος του καλοκαιριού ενώ παράλληλα θα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. - Η εξεταστέα ύλη στο διδαγμένο κείμενο θα ολοκληρωθεί πιο σύντομα και θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για επαναλήψεις.

B. Νεοελληνική Γραμματεία
Β1. Γλώσσα-Εκθεση

Τα θερινά μαθήματα Νέων Ελληνικών απευθύνονται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου και θέλουν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς, του 2020. Είναι μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες και των τεσσάρων προσανατολισμών. Το ζητούμενο των θερινών μαθημάτων είναι να καλύψουν ενδεχόμενα κενά που έχουν από τις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου, να καλύψουν ένα μέρος της ύλης της Γ' Λυκείου και να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πανελληνίων. Συγκεκριμένα στη Γλώσσα οι μαθητές θα διδαχτούν: - Βασικά στοιχεία θεωρίας των προηγούμενων τάξεων, όπως είναι η θεωρία για την παράγραφο (δομή, τρόποι ανάπτυξης, συνοχή-συνεκτικότητα κ.α,), για τη συγγραφή περίληψης, τα είδη συλλογισμού κ.α. -Σημαντικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα, που έχουν ζητηθεί σε θέματα πανελληνίων (ενεργητική-παθητική σύνταξη, σημεία στίξης, ευθύς-πλάγιος λόγος, χρήση ρηματικών προσώπων κ. α.). -Θεματικές ενότητες από το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου (Παιδεία-Εκπαίδευση, Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφήμιση-Καταναλωτισμός.). Για τα θέματα αυτά θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή των μαθητών και θα αναλυθούν σχετικά κείμενα. Επίσης παρέχουμε στους μαθητές διαγράμματα των εννοιών και κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Β2. Λογοτεχνία

Στη λογοτεχνία οι μαθητές θα διδαχτούν: -Βασικά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης (είδος αφηγητή, εστίασης, αφηγηματικοί τρόποι, χρόνος ιστορίας-αφήγησης κ.α.) -Γνωρίσματα των λογοτεχνικών ρευμάτων (ρομαντισμός, ρεαλισμός, υπερρεαλισμός κ.α.) -Εκφραστικά μέσα (σχήματα λόγου, εικόνες, κ.α.) Θα αναλυθούν λογοτεχνικά κείμενα όλων των ειδών (ποιήματα και πεζά, ελληνικά και μεταφρασμένα), ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, σχετικές με τα πρόσωπα, τον χώρο, το χρόνο και το κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων. Επίσης θα εντοπίζουν στα κεμενα αφηγηματικές τεχνικές και εκφραστικά μέσα και θα είναι σε θεση να γράψουν ένα δικό τους κείμενο αξιολογώντας ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές του αρχικού κειμένου ή και να τις συγκρίνουν με τις σημερινές, Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν με επανάληψη και διαγώνισμα προσομοίωσης στη Γλωσσα και στη Λογοτεχνία, ώστε να αφομοιωσουν τις γνώσεις της θερινής περιόδου και να ξεκινήσουν τη Γ΄ Λυκείου εξοικειωμένοι με την ύλη και τον τρόπο εξέτασης.

Γ. Ιστορία Κατεύθυνσης

Το βιβλίο του οργανισμού αναλύει την ιστορική γνώση σε θεματικές ενότητες οι οποίες χωρίζονται με βάση τις οικονομικές εξελίξεις, τις πολιτικές, το προσφυγικό ζήτημα και το κρητικό στον ελληνικό κράτος. Πρωταρχικός στόχος του θερινού τμήματος είναι η κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων του ελληνικού κράτους κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας έως και τον 19ο αιώνα. Στην κάθε ενότητα που διδάσκεται αναλύεται ένας τομέας του οικονομικού κλάδου όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, η ναυτιλία, η ίδρυση τραπεζών με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης μέσω της κατανόησης των αιτιοκρατικών σχέσεων των γεγονότων δημιουργώντας ένα χρονολογικό χάρτη των ιστορικών εξελίξεων στο μυαλό του μαθητή. Παράλληλα για να διαμορφωθεί πλήρως μια εικόνα της Ελλάδας εκείνης της εποχής αξιοποιούμε παραθέματα/πηγές για να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές στις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες της εποχής. Τέλος σύμφωνα με το πλάνο διδασκαλίας μας στα καλοκαιρινά μαθήματα θα ολοκληρώσουμε τις 13 πρώτες ενότητες του σχολικού βιβλίου ώστε την σχολική χρονιά που θα ακολουθήσει η ύλη να έχει καλυφθεί πλήρως έως τον Μάριο δίνοντας τη δυνατότητα για 2 ολοκληρωμένες επαναλήψεις έως τις τελικές εξετάσεις.

Δ. Κοινωνιολογία Κατεύθυνσης

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα της Κοινωνιολογίας ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το ζητούμενο των θερινών μαθημάτων είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα γνωστικό αντικείμενο, που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τάξεις και να καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα διδαχτούν τα τρία πρώτα κεφάλαια της ύλης: 1ο κεφάλαιο: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2ο κεφάλαιο: Μορφές κοινωνικής οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία 3ο κεφάλαιο: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος και θα γίνουν επαναλήψεις με ασκήσεις και τεστ αξιολόγησης προσομοιωμένα στο σύστημα και τις απαιτήσεις των πανελληνίων.