Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα της Γ' Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εντατικό: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας Εντατικό: Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

Η προετοιμασία των μαθητών είναι εντατική με στόχο να καλυφθούν τα κενά από τις προηγούμενες τάξεις και να εμπεδωθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα υπάρχουν ειδικές ημέρες για τα διαγωνίσματα, ώστε να εμπεδώνεται η ύλη και να αξιολογείται η πορεία των μαθητών.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
7 Σεπτεμβριου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
15
Κόστος:
€ 300 /μήνα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα Νέα Ελληνικά, που αποτελούνται από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά οι μαθητές όλων των προσανατολισμών. Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εξασκούνται σε διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και προετοιμάζονται εντατικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
7 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
4,5
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα της Α' και Β' Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Διετούς Προετοιμασίας: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών που θα πάνε στην Β' Λυκείου, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας Διετούς Προετοιμασίας : Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού που θα πάνε στην Β' Λυκείου Γ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Α' Λυκείου: Για τους μαθητές που θα πάνε στην Α' Λυκείου και θέλουν ενισχυτική διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά και στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΤΕΣ

Οι μαθητές καλύπτουν αδυναμίες και ελλείψεις που έχουν από την Α’ Λυκείου και σταδιακά με μαθήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας εμβαθύνουν στην ύλη της Β’ Λυκείου. Έτσι "χτίζουν" στέρεες βάσεις που είναι απαραίτητες όχι μόνον για την αρίστευσή τους στη Β’ Λυκείου αλλά και για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
12
Κόστος:
€ 240 /μήνα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα Νέα Ελληνικά, που αποτελούνται από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές όλων των προσανατολισμών. Στη Β΄ Λυκείου τίθενται οι βάσεις, οι μαθητές εξασκούνται σε διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και προετοιμάζονται έτσι και για τις ενδοσχολικές, αλλά και μακροπρόθεσμα για τις πανελλήνιες της επόμενης χρονιάς,

Εγγραφές:
Από 1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
4,5
Κόστος:
€ 90 /μήνα

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Οι μαθητές που θα ξεκινήσουν την Α' Λυκείου θα αντιμετωπίσουν νέα θεωρητικά μαθήματα με αυξημένη δυσκολία και θα χρειαστούν επιπλέον ενίσχυση για να αντεπεξέλθουν. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου ώστε ξεκινήσουν μεθοδικά την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών και της Ελληνικής Γλώσσας και να «χτίσουν» στέρεες βάσεις όχι μόνο για να διακριθούν στην τάξη αλλά και να προχωρήσουν χωρίς κενά στις επόμενες τάξεις του Λυκείου.

Εγγραφές:
Από 1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6,5 ώρες/εβδ
Κόστος:
€ 130 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα Αποφοίτων περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Για τους υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας: Για τους υποψηφίους όλων ομάδων προσανατολισμού.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ENTATIKO

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους που στοχεύουν σε υψηλότερη βαθμολογία. Η εξεταστέα ύλη επαναλαμβάνεται με έμφαση στις αδυναμίες των μαθητών και υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας. Το πρόγραμμα ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και είναι ευέλικτο για να καλύπτει τις ανάγκες των υποψηφίων που εργάζονται.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη:
1 Οκτωβρίου 2020
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
15
Κόστος:
€ 300 /μήνα

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους όλων των ομάδων προσανατολισμού που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η εξεταστέα ύλη επαναλαμβάνεται με έμφαση στις αδυναμίες των μαθητών και υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας. Το πρόγραμμα ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και είναι ευέλικτο για να καλύπτει τις ανάγκες των υποψηφίων που εργάζονται.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη:
1η Οκτωβρίου 2020
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
4,5
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα Ομογενών περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Α. Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Για τους υποψήφιους ειδικών κατηγοριών 1 και 2 οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών . Β. Γλώσσας-Λογοτεχνίας: Για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 που θα εξεταστούν ΜΟΝΟ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

Τα τελευταία χρόνια οι πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών, δηλαδή τέκνων Ελλήνων που μένουν εκτός Ελλάδας και ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και δυσκολίες με τις πανελλήνιες εξετάσεις εντός της χώρας. Συνεπώς, χρειάζονται σωστή και συστηματική μελέτη της ύλης, στήριξη και καθοδήγηση. Έτσι οι μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή επίδοση στις εξετάσεις τους, οι οποίες θα τους δώσουν πρόσβαση σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη:
1η Οκτωβρίου 2020
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
15
Κόστος:
€ 300 /μήνα

ΟΜΟΓΕΝΩΝ-ΚΥΠΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι ομογενείς μαθητές των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 έχουν ανάγκη από σωστή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε οι μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή επίδοση στις εξετάσεις τους, οι οποίες θα τους δώσουν πρόσβαση σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη:
1η Οκτωβρίου 2020
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
4,5
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά το μάθημα Νέα Ελληνικά Γλώσσα Λογοτεχνία το οποίο ως μάθημα Γενικής Παιδείας είναι κοινό για τους υποψήφιους όλων των κατευθύνσεων. Αποτελείται από το εξής τμήματα: 1.Ειδικό Νέα Ελληνικά Γ' Λυκείου: Απευθύνεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ' Λυκείου ανεξαρτήτως ομάδος προσανατολισμού 2. Ειδικό Νέα Ελληνικά Β' Λυκείου: Είναι διετούς διάρκειας και απευθύνεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Β' Λυκείου ανεξαρτήτως ομάδος προσανατολισμού 3. Ειδικό Νέα Ελληνικά Αποφοίτων: Απευθύνεται στους αποφοίτους όλων των κατευθύνσεων 4. Ειδικό Νέα Ελληνικά Ομογενών-Κυπρίων: Απευθύνεται στους ομογενείς μαθητές των ειδικών ομάδων 3, 4 και 5

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα Νέα Ελληνικά, που αποτελούνται από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά οι μαθητές όλων των προσανατολισμών. Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εξασκούνται σε διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
5 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΕΙΔΙΚΟ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ-ΚΥΠΡΙΩΝ

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
14 Σεπτεμβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου περιλαμβάνει τα τμήματα Α', Β' και Γ' Γυμνασίου. Διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά και Νέα Ελληνική Γλώσσα και οι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις αυξημένες απαιτήσεις των μαθημάτων αυτών.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδάσκονται 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά και 2 ώρες Νέα Ελληνικά Γλώσσα και Λογοτεχνία την εβδομάδα με δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων. Οι μαθητές αξιολογούνται με online test, quiz και γραπτά διαγωνίσματα.

Εγγραφές:
Από 7 Σεπτεμβρίου
Έναρξη:
1η Οκτωβρίου
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
5,5
Κόστος:
€ 110

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδάσκονται 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά, 2 ώρες Νέα Ελληνική Γλώσσα, 1 ώρα Ιστορία, 1,5 ώρα Μαθηματικά και 1 ώρα Φυσική την εβδομάδα με δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων. Οι μαθητές αξιολογούνται με online test, quiz και γραπτά διαγωνίσματα με στόχο να αναπτύξουν τις λεκτικές δεξιότητες, να πετύχουν στο σχολείο άριστες επιδόσεις και να αποκτήσουν τα εφόδια για τις επόμενες τάξεις και για την πρόσβασή τους στις σχολές προτίμησής τους.

Εγγραφές:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη:
1 Οκτωβρίου 2020
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
6,5
Κόστος:
€ 130