Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, Κύπρος: +357 99175143, info@classikon.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τα προγράμματα της Β Λυκείου απευθύνονται: Α. στους μαθητές που σκοπεύουν να επιλέξουν τις Σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2021. Β. στους μαθητές που στοχεύουν σε κάποια άλλη ομάδα προσανατολισμού, αλλά επιθυμούν ενίσχυση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Για τους μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν το 1ο Επιστημονικό Πεδίο / Ανθρωπιστικών Επιστημών προτείνεται ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία. - Έμφαση στη διδασκαλία και επεξεργασία του Αδίδακτου κειμένου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. - Διδασκαλία (στο 2 εξάμηνο) της Εισαγωγής και βασικών ενοτήτων της ύλης του Διδαγμένου Κειμένου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. - Προετοιμασία για την Ιστορία προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Β. Για τους μαθητές που επιθυμούν ενίσχυση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας προσφέρεται ένα εξειδικευμένο και ευέλικτο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με έμφαση στην εμπέδωση βασικών γνώσεων και δυνατοτήτων σε τομείς όπως : - να καλύψουν ενδεχόμενα κενά που έχουν από τις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου, - να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πανελληνίων. - μέσα από δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου που απαιτούν χρόνο και τριβή με τη γλώσσα, να αναβαθμίσει ο μαθητής τις γλωσσικές και λεξιλογικές του ικανότητες στο επίπεδο των πανελληνίων.

3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Β-Θ1

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Σε διάστημα 37 εβδομάδων οι μαθητές καλύπτουν αδυναμίες και ελλείψεις που έχουν από την Α’ Λυκείου και σταδιακά με μαθήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας εμβαθύνουν στην ύλη της Β’ Λυκείου. Έτσι "χτίζουν" στέρεες βάσεις που είναι απαραίτητες όχι μόνον για την αρίστευσή τους στη Β’ Λυκείου αλλά και για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
02/09/2019
Λήξη:
31/05/2020
Διάρκεια:
37 ΕΒΔ, Συνολικά 370 ώρες
Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία-Αδίδακτο :
2
Αρχαία-Διδαγμένο :
2
Νεοελλ. Γλώσσα :
2
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
2
Κοινωνιολογία:
1
Εβδομαδιαίο Τέστ:
-
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
10
Κόστος:
€ 180 /μήνα

Β-Γ1

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓ/ΝΙΑ

Τα Νέα Ελληνικά, που αποτελούνται από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο την επόμενη χρονιά θα εξεταστούν πανελλαδικά οι μαθητές όλων των προσανατολισμών. Στη Β΄ Λυκείου τίθενται οι βάσεις, οι μαθητές εξασκούνται σε διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και προετοιμάζονται έτσι και για τις ενδοσχολικές, αλλά και μακροπρόθεσμα για τις πανελλήνιες της επόμενης χρονιάς,

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
09/02/2019
Λήξη:
31/05/2020
Διάρκεια:
37 ΕΒΔ, Συνολικά 111 ώρες
Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία-Αδίδακτο :
-
Αρχαία-Διδαγμένο :
-
Νεοελλ. Γλώσσα :
2
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
-
Κοινωνιολογία:
-
Εβδομαδιαίο Τέστ:
-
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
3
Κόστος:
€ 60 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τα προγράμματα μας, της Γ' Λυκείου απευθύνονται: Α. στους μαθητές που έχουν επιλέξει τις Σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών, για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2020 και είτε έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους από τη Β' Λυκείου ή και νωρίτερα είτε έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν άμεσα και με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία τους. Β. σε όλους τους υποψηφίους όλων των άλλων ομάδων προσανατολισμού που θα εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προγράμματα της Γ' Λυκείου έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και τρόπο προετοιμασίας των δύο διακριτών ομάδων υποψηφίων: -αυτούς που έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία τους από τη Β' Λυκείου ή και νωρίτερα θέλουν να ολοκληρώσουν άμεσα το υπόλοιπο της διδακτέας ύλης και στη συνέχεια να επενδύσουν στην εμπέδωσή της με τη συνεχή εξάσκηση ενόψει των εξετάσεων. -Σε όσους έχουν επιλέξει έναν πιο εντατικό ρυθμό προετοιμασίας με στόχο μέσα σε 8-9 μήνες να καλύψουν έγκαιρα την ύλη και να έχουν επαρκή χρόνο για επαναλήψεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων. -Επίσης προβλέπεται η λειτουργία ειδικού τμήματος προετοιμασίας για μαθητές όλων των κατευθύνσεων με αποκλειστικό γνωστικό αντικείμενο τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Γ-Θ1

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το εντατικό θερινό τμήμα και επιθυμούν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του 2020. Οι μαθητές υποβάλλονται σε τεστ, ώστε να αξιολογηθεί το γνωστικό τους επίπεδο και εντάσσονται σε αντίστοιχα τμήματα. Τα μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα υπάρχουν ειδικές ημέρες για τα διαγωνίσματα, ώστε να εμπεδώνεται η ύλη και να αξιολογείται η πορεία των μαθητών.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
09/02/2019
Λήξη:
14/06/2020
Διάρκεια:
39 ΕΒΔ, Συνολικά 468 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
2
Αρχαία-Διδαγμένο :
2
Νεοελλ. Γλώσσα :
2
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
2
Κοινωνιολογία:
2
Εβδομαδιαίο Τέστ:
1
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
12
Κόστος:
€ 250 /μήνα

Γ-Θ2

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

Η προετοιμασία των μαθητών διαρκεί 40 εβδομάδες και είναι εντατική με στόχο να καλυφθούν τα κενά από τις προηγούμενες τάξεις και να εμπεδωθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα υπάρχουν ειδικές ημέρες για τα διαγωνίσματα, ώστε να εμπεδώνεται η ύλη και να αξιολογείται η πορεία των μαθητών.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
26/08/2019
Λήξη:
14/06/2020
Διάρκεια:
40 ΕΒΔ, Συνολικά 600 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
3
Αρχαία-Διδαγμένο :
2
Νεοελλ. Γλώσσα :
3
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
2
Ιστορία :
2
Κοινωνιολογία:
2
Εβδομαδιαίο Τέστ:
1
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
15
Κόστος:
€ 300 /μήνα

Γ-Γ1

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για αποφοίτους που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία κατά μάθημα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
09/02/2019
Λήξη:
14/06/2020
Διάρκεια:
39 ΕΒΔ, Συνολικά 190 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
-
Αρχαία-Διδαγμένο :
-
Νεοελλ. Γλώσσα :
3
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
-
Κοινωνιολογία:
-
Εβδομαδιαίο Τέστ:
1
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
5
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Για τους αποφοίτους που δεν εισήχθησαν σε κάποια από τις Σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου / Ανθρωπιστικών Επιστημών ή δε συμμετείχαν στις προηγούμενες εξετάσεις ή απλά δεν είναι ικανοποιημένοι με το τμήμα ή και τη σχολή στην οποία πέρασαν και έχουν αποφασίσει να ξαναπροσπαθήσουν, έχουμε σχεδιάσει ειδικά προγράμματα σπουδών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ειδικά για τους αποφοίτους που λόγω πιθανών επαγγελματικών υποχρεώσεων ενδέχεται να χάσουν ορισμένες παραδόσεις, οι δυνατότητες της διαδικτυακής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας τους επιτρέπουν να δουν σε επανάληψη όλο το μάθημα, να κάνουν τις εργασίες τους και, αν χρειαστούν κάποια διευκρίνιση, να επικοινωνήσουν με τον εφημερεύοντα καθηγητή του τμήματός τους.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταρτίσαμε το πρόγραμμα διδασκαλίας και μελέτης χωριστά για κάθε μάθημα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε μαθήματος αλλά και τον επικαιροποιημένο οδηγό εξετάσεων (Ιούνιος 2019). Ο προγραμματισμός προβλέπει την κατάλληλη κατανομή ωρών διδασκαλίας, ασκήσεων προετοιμασίας,σύντομων κουίζ και επαναλήψεων για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τις εξετάσεις, ώστε να διδαχθεί όλη η ύλη από την αρχή σ’ ένα σωστό επίπεδο διδασκαλίας, από έμπειρους καθηγητές, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Η επανάληψη της ύλης με τα αντίστοιχα τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης θα τους καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τη βεβαιότητα ότι η μεθοδική δουλειά που κάνουν όλη τη χρονιά, θα τους οδηγήσει στην τελική επιτυχία.

3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α-Θ1

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία κατά μάθημα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
09/09/2019
Λήξη:
14/06/2020
Διάρκεια:
40 ΕΒΔ, Συνολικά 480 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
2
Αρχαία-Διδαγμένο :
2
Νεοελλ. Γλώσσα :
2
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
2
Κοινωνιολογία:
2
Εβδομαδιαίο Τέστ:
1
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
12/dd>
Κόστος:
€ 220 /μήνα

Α-Γ1

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία κατά μάθημα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Εγγραφές:
Από 20/8/2019 έως 15/9/2019
Έναρξη:
09/09/2019
Λήξη:
14/06/2020
Διάρκεια:
40 ΕΒΔ, Συνολικά 200 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
-
Αρχαία-Διδαγμένο :
-
Νεοελλ. Γλώσσα :
3
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
1
Ιστορία :
-
Κοινωνιολογία:
-
Εβδομαδιαίο Τέστ:
1
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
5/dd>
Κόστος:
€ 90 /μήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τα τελευταία χρόνια οι πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών, δηλαδή Ελλήνων που μένουν εκτός Ελλάδας, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και δυσκολίες με τις πανελλήνιες εξετάσεις εντός της χώρας. Συνεπώς, χρειάζεται σωστή και συστηματική μελέτη της ύλης, στήριξη και καθοδήγηση. Έτσι οι μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή επίδοση στις εξετάσεις τους, οι οποίες θα τους δώσουν πρόσβαση σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ClassicON είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός του οποίου η αρχική ιδέα εστιαζόταν στο πως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υποψηφίων μαθητών που ζούν στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες ομογενείς. Ολη η τεχνολογική υποδομή μας, το οργανωτικό και εκπαιδευτικό μοντέλο μας σχεδιαστηκαν με γνώμονα να εξυπηρετηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μαθητών. Ετσι σε οποια χώρα και πόλη και αν βρίσκονται, χωρίς μετακινήσεις, από τον χώρο τους έχουν την βοήθεια που χρειάζονται. Τα μαθήματα γίνονται ζωντανά με τους έμπειρους καθηγητές μας, μέσα από την παγκοσμίως γνωστή και κορυφαία στον τομέα αυτό πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης της MOODLE, η οποία μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο μάθημα. Τα τμήματα Κυπρίων και ομογενών ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και διαρκούν έως και την έναρξη των εξετάσεων ομογενών (πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου). Η διάρκεια των μαθημάτων είναι περίπου 40 εβδομάδες.

3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο-Θ1

ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία κατά μάθημα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Εγγραφές:
Από 18/6 έως 30/6/2019
Έναρξη:
24/06/2019
Λήξη:
08/09/2019
Διάρκεια:
9 ΕΒΔ, Συνολικά 108 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
5
Αρχαία-Διδαγμένο :
3
Νεοελλ. Γλώσσα :
3
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
5
Ιστορία :
-
Κοινωνιολογία:
4
Εβδομαδιαίο Τέστ:
-
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
20
Κόστος:
€ 380 /μήνα

Ο-Γ1

ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ

Ειδικά τμήματα αποκλειστικά για απόφοιτους που στοχεύουν σε υψηλή βαθμολογία κατά μάθημα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Εγγραφές:
Από 18/6 έως 30/6/2019
Έναρξη:
30/06/2019
Λήξη:
09/01/2019
Διάρκεια:
7 ΕΒΔ, Συνολικά 35 ώρες
Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία-Αδίδακτο :
-
Αρχαία-Διδαγμένο :
-
Νεοελλ. Γλώσσα :
7
Νεοελλ. Λογοτεχνία :
-
Ιστορία :
-
Κοινωνιολογία:
-
Εβδομαδιαίο Τέστ:
-
Σύνολο Ωρών/Εβδ.:
7
Κόστος:
€ 150 /μήνα