Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα της Κοινωνιολογίας ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το ζητούμενο είναι: - να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα γνωστικό αντικείμενο πρωτόγνωρο, που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τάξεις - να το αφομοιώσουν δημιουργικά -να καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη -να γίνουν επαναλήψεις -να εξασκηθούν οι μαθητές με ασκήσεις και τεστ αξιολόγησης προσομοιωμένα στο σύστημα και τις απαιτήσεις των πανελληνίων Κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας ο καθηγητής θα παρουσιάζει στους μαθητές τμήμα της εξεταστέας ύλης (ανά θεματική ενότητα) του σχολικού βιβλίου. Στη συνέχεια θα γίνεται συζήτηση με τη συμμετοχή των μαθητών, ώστε να κατανοήσουν κριτικά το περιεχόμενο του κεφαλαίου και στο τέλος του μαθήματος θα τους αναθέτει ασκήσεις-ερωτήσεις για το σπίτι μαζί με το αντίστοιχο τμήμα που πρέπει να ,μάθουν. Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και οι μαθητές θα κάνουν κουίζ διαφόρων τύπων (πολλαπλής επιλογής, σωστό - λάθος, drag and drop, συμπλήρωση κενών κλπ) τα οποία διορθώνονται αυτόματα. Έτσι συνδυάζονται οι παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.Επίσης οι μαθητές με υπόδειξη του καθηγητή θα αναζητούν στο διαδίκτυο πηγές σχετικές με το θέμα, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να αφομοιώσουν δημιουργικά την ύλη και να την απομνημονεύσουν χωρίς να την "παπαγαλίσουν".

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα της Κοινωνιολογίας ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το ζητούμενο είναι: - να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα γνωστικό αντικείμενο πρωτόγνωρο, που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τάξεις - να το αφομοιώσουν δημιουργικά -να καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη -να γίνουν επαναλήψεις -να εξασκηθούν οι μαθητές με ασκήσεις και τεστ αξιολόγησης προσομοιωμένα στο σύστημα και τις απαιτήσεις των πανελληνίων

Οι διδακτικοί στόχοι της Κοινωνιολογίας είναι: - Να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη συμπεριφορά - Να εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων. -Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. -Να μάθουν να αξιοποιούν, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλούν από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. - Να προβληματιστούν με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία, καθώς και στις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς.

.